Kyk Yapı Kimyasalları
0800 34 11 111 - 444 45 95

ÜRÜN TANIMI

Yüksek kalite Portland çimento ve polimer emülsiyon esaslı, çift bileşenli, yüksek yapışma gücü ve elastikiyet özelliğine sahip, ısı değişikliğine, suya ve dona dayanıklı, granit, seramik, mermer, doğal taş, porselen gibi kaplama malzemesi yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Çimento esaslı sıva, şap ve beton döşeme üzerine, su emme oranı düşük seramik gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekânlarda yatay ve düşey yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Özellikle yüksek elastikiyet ve mukavemet gerektiren ortam ve yüzeylerde ısı değişikliklerini, titreşimli yüzey hareketlerini, genleşme ve büzülme gibi form değişiklilerini çok esnek özelliği sayesinde içerisinde absorbe ederek güvenli bir yapışma sağlar. Soğuk hava depoları, şoklama tesisleri, fırınların dış cepheleri, alttan ısıtmalı sistemler gibi ani ısı değişimlerinin olduğu mekânlarda kullanımı uygundur. Titreşime sahip metro, terminal ve oto istasyonlarının zeminlerinde ve duvarlarında kullanılır.

ÜRÜN AVANTAJLARI

·         Çok esnektir.

·         Kolay hazırlanır ve uygulanır.

·         Polimer katkısı sayesinde yüksek elastikiyet ve ekstra yüksek yapışma gücü sağlar.

·         Granit, mermer, cotto gibi tüm kaplama ve yüzey tipleriyle uygulamada yüksek performans gösterir.

·         Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.

·         Açık bekletme süresi uzatıldığı için çalışma süresini artırır.

·         Suya ve dona karşı dayanıklıdır. Dış cephelerde ve zor iklim şartlarında çalışma süresi uzundur.

·         Büyük ebatlı ve kalın kaplamaların yapıştırılmasında idealdir.

PERFORMANS

Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti

≥ 1N/mm2

TS EN 1348

Suya Daldırıldıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti

≥ 1 N/mm2

TS EN 1348

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti

≥ 1 N/mm2

TS EN 1348

Donma-Çözünme Çevriminden Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti

≥ 1 N/mm2

TS EN 1348

Açık Bekletme Süresi Sonrası Çekme Yapışma Mukavemeti (30 dk. Sonra)

≥ 0,5 N/mm2

TS EN 1346

Kayma

≤ 0,5 mm

TS EN 1308

Yangına Tepki Sınıfı

A1

TS EN 13501-1

 Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Şantiye ortamında değerler değişebilir.

REFERANS STANDARTLARI

 

a.     Onaylar/Standartlar

TS EN 12004

 

b.    Bayındırlık Bak. Poz No.

Bayındırlık Bak. Poz No. 04.013/1

Bayındırlık Bak. Poz No. 04.013/4

KALİTE BELGELERİ


UYGULAMA PROSEDÜRÜ

a.     Uygulama Yüzeyleri

İç mekânlarda; çimento esaslı sıva, şap, beton, astarlı brüt beton yüzeyler.


b.    Yüzey Hazırlığı

·         Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır.

·         Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının önceden temizliği yapıldıktan sonra yapıştırma harcı uygulanmadan 24 saat öncesinden MEGAPAIR – 20 veya MEGAPAIR – 30 ile tamiratı yapılmalıdır.

·         Yüzey temizliğinden sonra, yapışma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin dengelenmesi için yüzeye MEGAFILM sıvı ürünü fırça ile 1 kat uygulanmalı ve 1 – 2 saat kurumaya bırakılmalıdır.

·         Islak hacim uygulamalarında seramik döşemesinden önce MEGALASTIC – 10 ürünü ile su yalıtımı sağlanmalıdır.

·         Brüt beton yüzeylerde uygulamadan önce MEGAPRIMER ile zemin aderansı artırılarak yüzey yapıştırma işlemine hazırlanmalıdır.

 

c.     Uygulama Yöntemleri

·         MEGAFACADE ile hazırlanmış harç, seramik ebadına ve zeminin yapısal durumuna göre belirlenmiş taraklı mala ile yüzeye uygulanmalıdır.  

·         Kaplama malzemesi yüzeye yerleştirilip, lastik uçlu bir çekiç ile yüzeye oturması sağlanmalıdır.

·         Seramikler arasında en az 3 mm derz boşlukları bırakılmalıdır. Dilatasyon çıtası yardımıyla dilatasyon derz boşluğu bırakılmalıdır. Her 50 m2’lik alan için en az 10 mm’lik dilatasyon boşluğu bırakılmalıdır. 10 mm’lik dilatasyon boşlukları KYK PU MASTİK HM ile doldurulmalıdır.

·         Dış mekan uygulamalarında 33x33 cm’den büyük ebatlı seramik uygulamalarında çift taraflı yapıştırma işlemi uygulanmalıdır.

·         Dış cephelerde düşeyde kaplama malzemesinin türüne göre 8 m yüksekliğe kadar güvenle yapıştırma sağlar.

·         Derz dolgu işlemine, yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra geçilebilir.

·         Uygulama sırasında MEGAFACADE’nin yüzeyde film oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Yüzeyde film oluşturmuş yapıştırıcı yüzeyden kazınmalıdır.

 

d.    Uygulama Önerileri

·         Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.

·         24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

·         Aşırı rüzgârlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulamaya başlamadan önce ortam ve yüzey, uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.

·         Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

·         Karışıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır.

·         Çok su emici yüzeyler, yapıştırıcı uygulanmadan önce ıslatılmalı veya yüzey hazırlayıcı astarlar kullanılarak su emiciliği ve tozuma eğilimi azaltılmalıdır.

·         Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı yapıştırma işlemi öncesi kontrol edilmelidir.

·         Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuş harçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

·         Uygulama tamamen kuruyana kadar sudan ve dondan korunmalıdır.

·         Değişik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)

e.     Yüzey Sıcaklığı

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.


f.      Ortam Sıcaklığı

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.


g.    Uygulama Sınırları


Kap Ömrü

Maksimum 2 saat

Çalışabilme Süresi

Maksimum 50 dk.

Düzeltilebilme Süresi

30 dk.

Derz Uygulaması İçin Gerekli Süre

24 saat

Zeminin Trafiğe Açılması İçin Gerekli Süre

24 – 48 saat


Tabloda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir. Bu değerler düşük sıcaklıklarda uzar, yüksek sıcaklıklarda kısalır.

UYGULAMA TALİMATLARI

a.     Karışım Oranı

25 kg’lık A toz bileşen, 6 kg’lık B sıvı bileşen ile %100 oranda karıştırılmalıdır.


b.    Karıştırma Ekipmanları

·         Düşük devirli elektrikli mikser (400 dev./dk.)

·         Özel uçlu karıştırma ekipmanı

c.     Karıştırma Süresi

Tercihen düşük devirli bir mikser yardımıyla kuru toz ve topak kalmayacak şekilde karışıma devam edilmelidir. Harç, 5 – 10 dk. dinlendirildikten sonra uygulama öncesi 1 – 2 dk. tekrar karıştırılmalıdır.

 

d.    Uygulama Ekipmanları

·         Seramik ebadına ve zeminin yapısına göre belirlenmiş taraklı çelik mala

·         Lastik uçlu seramik tokmağı

e.     Ekipman Temizliği

Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile temizlenmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

a.     Kimyasal Yapı: Hidrolik bağlayıcılı, çimento esaslı ve polimer emülsiyon katkılı seramik yapıştırma harcı.

 

b.    Kuru Yoğunluk: 1,35 ± 0,05 gr/cm3

 

c.     Harç Yoğunluğu: 1,85 ± 0,05 gr/cm3

 

d.    Tane Boyutu: ≤ 600 µm


e.     Renk: Gri

 

f.      Sıcaklık Dayanımı: -15/+800C

TÜKETİM / SARFİYAT

Seramik

Tarak

Tüketim

10x10 cm ile 10x15 cm arası ve daha küçük ebatlar

6x6x6

Tek taraflı yapıştırma: 4 - 4,5 Kg/m2

Çift taraflı yapıştırma: 5,5 - 6 Kg/m2

10x15 ile 25x40 cm arası
10x15 ile 33x33 cm arası

8x8x8

Tek taraflı yapıştırma: 4,5 - 5 Kg/m2

Çift taraflı yapıştırma: 6 - 6,5 Kg/m2

25x40 ile 33x33 cm üzeri

10x10x10

Tek taraflı yapıştırma: 5,5 - 6 Kg/m2

Çift taraflı yapıştırma: 7 - 7,5 Kg/m2

AMBALAJ

MEGAFACADE net 25kg’lık kraft torbada toz bileşen ve 6 kg’lık bidonda sıvı bileşen şeklinde set olarak;

 

·         Toz Bileşen; 80x100 cm ölçülü bir palette 54 adet (1350 kg)

·         Sıvı Bileşen; 80x100 cm ölçülü bir palette 50 adet (300 kg)

olarak sunulmaktadır.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5/+25C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF) başvurunuz.
 
MEGAFACADE
  • Usta Kulubü Usta Kulubü
  • Bizim Ekip Bizim Ekip
  • Eğitim Otobüsü Eğitim Otobüsü
  • Eğitim Tırı Eğitim Tırı
copyright © 2012 | Kyk Yapı Kimyasalları | Design By ASD