4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

Türkiye’de 1987 yılından beri her yıl Mayıs Ayının 4-10. günleri İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası olarak kutlanmaktadır. Öncelikle ilgili kamu kurumları olmak üzere, özel işletmeler, sendikalar, vakıf ve dernekler bu haftaya özel etkinlikler planlar, yazılı ve görsel basında kamu spotları yayımlanır. Burada amaç toplumda iş güvenliği konusunda farkındalık yaratarak, insancıl çalışma ortamlarının sağlanmasıdır.

"Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur."
Mustafa Kemal Atatürk

Ülkemizde 6331 İSG Kanunu (İSGK) 2012 yılının 6. ayında İSG açısından ilk defa müstakil bir kanun olarak yayımlanmış ve Ocak 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce 4857 İş Kanunu ve ilgili tüzük ve yönetmeliklerle düzenlenen mevzuat, 2013 yılında ise 6331 İSGK ve bu kanuna atıf yapılarak çıkartılmış yönetmelikler kapsamında yürütülmüştür. 6331 İSGK öncesinde, İSG çalışmalarında reaktif bir yaklaşım sergilenirken, 6331 Sayılı kanun sonrası proaktif yaklaşım benimsenmiştir. Böylece kaza gerçekleşmeden önce ilgili riskler için tedbir alınması zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu yaklaşımla, her işverenin kendi işyeri için tehlikeleri belirleyip, risklerini hesaplaması ve ilgili aksiyonları almasının sağlanması öngörülmüştür.

Örneğin 6331 sayılı kanun öncesinde, işyerlerinde istifleme yüksekliği max. 3m. iken, kanun sonrasında kanun koyucu işverene ‘kendi riskini hesapla, güvenli istifleyebiliyorsan güvenli istif yüksekliğini kendin belirle’ demiştir. Bu yaklaşım işverenin hem elini güçlendirmiş hem de işverene geniş anlamda bir yükümlülük getirmiştir.