Su Yalıtımı Malzemeleri

Su Yalıtımı Malzemeleri

Yapıların dayanıklılığını etkileyen en önemli faktörlerden biri sudur. Yapıların maruz kaldığı yeraltı ve yeryüzü suları, taşıyıcı elemanlardaki donatıları korozyona uğratarak yük taşıma kapasitesini düşürür. Bu durum yapının ömrünü kısaltmakla birlikte, olası bir yer hareketinde yapıda büyük zararların oluşmasına neden olur. Bu nedenle yapılarda su yalıtımı sağlanması hayati bir önem taşımaktadır.

Su yalıtımı sağlayan malzemeler kendi içlerinde çeşitlilik göstermekle birlikte, yüzeysel ve yapısal su yalıtımı sağlayan malzemeler olarak iki ana başlıkta sınıflandırılabilir.

1.Yüzeysel Su Yalıtımı Sağlayan Malzemeler
Bu sınıftaki malzemeler, yüzey ile su arasına kesintisiz olarak uygulanarak yalıtım sağlayan malzemelerdir. Bu tip malzemeler temel olarak sürme ve serme tip su yalıtım ürünleri olarak iki sınıfta incelenebilir.
Sürme esaslı malzemeler, uygulama yapılacak yüzeye fırça, rulo mala ya da püskürtme sistemleriyle uygulanan malzemelerdir. İçeriklerine göre çimento, akrilik, çimento+akrilik, bitüm ve poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri olarak sınıflandırılabilir.
Çimento esaslı su yalıtım ürünleri, uygun miktarda su ile karıştırılarak uygulanan malzemelerdir. Kristalize olan ve olmayan iki türü vardır. Kristalize olan malzemeler, beton içerisindeki kılcal boşluklara nüfuz ederek kristallenir ve bu boşlukları doldurarak yalıtım sağlar. Hem negatif hem de pozitif yönden uygulanabilirler. Kristalize olmayan malzemeler ise yüzeye sadece pozitif yönden uygulanarak koruyucu bir katman oluştururlar. Çimento esaslı malzemeler genel olarak rijit malzemelerdir.