Verimlilik

Verimlilik

Verimlilik nedir?

Verimlilik, gereksiz harcama, gereksiz tüketim, savurganlıktan uzak, kaynakları en uygun biçimde kullanarak üretebilmektir. Teknik anlamda verimlilik ise, "üretilen mal ve hizmet miktarı yani çıktılar ile bu mal ve hizmet miktarının üretilmesinde kullanılan iş gücü, sermaye, enerji, hammadde vb. kaynakların fiziksel ya da finansal büyüklüğünü yani girdiler arasındaki oran” olarak tanımlanır ve belli bir üretim süreci sonunda elde edilen çıktının, bu çıktıyı elde etmek üzere kullanılan girdi ya da girdiler toplamına oranıdır şeklinde formüle edilebilir.

Verimlilik eldeki kaynaklardan ne derece yararlanıldığını gösterir. Verimliliğin arttırılması için kaynakların daha etkili kullanılması gerekir.

Verimlilik ana ilkeleri

Verimlilik ilkeleri; doğru ürün/hizmetin doğru zamanda doğru miktarda en az maliyetle müşteri beklentilerine uygun olarak daha yüksek katma değer yaratacak biçimde insan kaynaklarını da gözeterek çevreye zarar vermeden üretilmesidir.

Verimlilik artışı, sürdürülebilir büyümenin dolayısıyla kalıcı refah artışının en temel kaynağıdır. Verimlilik artışı refahı ve buna bağlı olarak bireysel ve toplumsal tatmini sağladığı ölçüde kapalı döngü içinde bu durum tekrar verimliliğin artışını sağlayacaktır.

Verimliliğin işletme açısından önemi

Üretim, bir sistemde ne kadar fayda yaratıldığını, verimlilik ise üretim faktörlerinin ne kadar iyi kullanıldığını belirtir. Verimliliğin özünde asgari girdilerle, azami çıktı sağlama düşüncesidir. İşletmenin genel işleyiş göstergeleri verimlilik ölçümleri ile sağlıklı bir şekilde ortaya konabilir.

İşletmenin genel performansını ölçülmesini, rakip işletmeler ile karşılaştırma ve stratejileri belirlenmesini, performansı işletme birimleri düzeyinde kontrol etmek ve geliştirilmesini, üretim kapasitesi, kaynak ihtiyacı ve maliyet tahminlerinin bütçe amaçlarına uygun olarak yapılabilmesini sağlaması ve çalışma yaşamını iyileştirmesine olanak vermesidir.

Girdilerin çıktılara dönüştürülme süreci olarak adlandırılan üretim, iktisadi faaliyetlerin en önemli boyutunu oluşturmaktadır. Bu sürecin etkin olabilmesi, mevcut teknoloji çerçevesinde, belirli bir girdi bileşiminin kullanılarak maksimum çıktının elde edilmesine veya belirli bir çıktı bileşiminin en az girdi kullanılarak üretilmesine bağlıdır. Bunun için kaynakların etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Verimlilik bu niteliği ile de doğal kaynakların korunması, ekonomik kalkınma gibi pek çok farklı alana da hitap etmektedir.

KYK Yapı Kimyasalları’nda verimlilik

Verimlilik KYK Yapı Kimyasalları’nda da üretim politikasının ana amaçlarındandır. Üretim politikamız gereği istenilen kalitede ve zamanda üretim yapılabilmesi için, üretim tesislerini etkili ve verimli kullanması önceliğimiz olmuştur. Bu amacımıza ulaşmak için üretim sürecinde işgücünün yanında diğer girdilerin üretimle ilişkilerini belirleyen kendi verimlilik oranlarımız hesaplanmakta ve en yüksek üretim düzeyine ulaşılmaya çalışılmaktadır.

İşletmelerimizde verimliliği arttırmak için, yetenekli ve sorumlu yönetici-lider kadrosu ile seçkin personellerin işletme içerisinde bulunması, objektif planlama-kontrol yapılması ve sürekli eğitime önem verilmektedir.

Ekip çalışmasını teşvik edecek çalışmalar yapılarak kişilerin tek başına çözülemeyecek işlerini çözülmesi mümkün hale gelmesi sağlanmaktadır. Tek taraflı bakış açısından kurtulup meselelere çok yönlü bakış açısıyla çözüm üretilmekte böylece işin bitiminde ki kazanç bireylerin kendi bireysel çalışmalarıyla elde ettikleri verimlilikten çok daha fazla olmaktadır.

Kalıcı ve sürdürülebilir verimlilik için stratejilerimizi belirlemekte, stratejilerimiz için eylem planları hazırlanmakta, uygulamalar izlemekte ve sonuçları değerlendirmektedir; değerlendirmeler sonucu gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Türkiye için verimlilik

Günümüzde küresel rekabette öne çıkmış ülke ekonomileri incelendiğinde; rekabet gücünün, verimlilik artışları ve kaynakların etkin kullanımı ile doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir.

Son dönemlerde istikrarlı bir büyüme hızı elde eden Türkiye, küresel ölçekteki krizler sonrasında da dünyanın ekonomik olarak en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer almıştır. Bununla birlikte verimlilik düzeyine ilişkin uluslararası karşılaştırmalar, ülkemizin uzun dönemli büyümesinin sürdürülebilir, olası ekonomik, sosyal ve çevresel krizlere karşı kırılganlığın azaltılması, sağlam temellere oturtulabilmesi için önemli bir verimlilik programlarının arttırılması gerekliliğini işaret etmektedir. Orta gelir tuzağını aşmak için ülke olarak topyekûn bir verimlilik seferberliğine ihtiyacımız vardır.

KAYNAK
Yrd. Doç.Dr. Hüseyin İleri, Verimlilik, verimlilikle ilgili kaynaklar ve işletme açısından verimliliğin önemi.
5. Ulusal verimlilik kongresi. Kalkınmada anahtar verimlilik dergisi, sayı:323


KYK Yapı Kimyasalları
Tamam
Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu web sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.