Yüksek Yapılarda Yanmaz Ürünler İle Isı Yalıtımı

Yüksek Yapılarda Yanmaz Ürünler İle Isı Yalıtımı

Yangın, yapıya ve kullanıcılarına zarar vererek can ve mal kaybına neden olmaktadır. Yüksek katlı bir yapıda, bazı önlemler alınmamışsa alevlerin kattan kata yayılması kolaydır. Dış cephelerin bina yüksekliği 28,5 m’den fazla olan binalarda ısı yalıtımının, yanmaz malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Alevlerin bir kattan diğerine geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşluklar arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elemanıyla dolu yüzey oluşturulur (Şekil 1) veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1,5 m mesafede yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunmalıdır.

Şekil 1: Dış Cephe Taşyünü Kullanımı

Cephe oluşumunda seçilen malzemelerin yangın karşısındaki davranışı bilinmeli, buna göre detaylandırma yapılmalıdır. Yığma yapılarda kullanılacak taşların cinsi yangın dayanımı bakımından önemlidir. Homojen volkanik taşlar yangına daha dayanıklıdır. Doğal veya yapay taş, beton veya asbestli çimento plaklar yangına dayanıklı A sınıfı malzeme olarak kabul edilir. En az 10 cm kalınlıkta taş, tuğla, beton veya betonarme elemanlar yangına dayanıklıdır.

Yangının çelik konstrüksiyon üzerinde de yıkıcı etkileri bulunmaktadır. Yangın sırasındaki yüksek sıcaklıktan ısınan çelikte uzama ve birleşim noktalarında değişmeler meydana getirmekte ve bazen de bütün konstrüksiyonun yıkılmasına neden olmaktadır. Yangın sırasında çelik malzemede taşıma gücü azalmaktadır. Bu durum özellikle çelik çatılarda önem kazanmaktadır. Bu olumsuz etkiler gerekli yalıtım ve koruma önlemleriyle ortadan kaldırılabilir.

Geleneksel cephe sistemlerinde;
Dış cephesi zor alevlenici malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 28,5 m’den az olan binalarda, tabii veya tesviye edilmiş zemin kotu üzerindeki 1,5 m mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmalı , bina yüksekliği 6,5 m’den fazla olan binalarda pencere ve benzeri boşluklarının yan kenarları en az 15 cm ve üst kenarı en az 30 cm eninde hiç yanmaz malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulmalıdır. Bina yüksekliği 28,5 m’den fazla olan binalarda, dış cephenin zor yanıcı malzeme/sistem ile kaplanmış olması gerekir (Şekil 2).

Şekil 2: Yüksek Katlı Yapılarda Taşyünü Kullanımı

Farklı yüksekliğe sahip bitişik nizamdaki yapılarda, alçak binanın çatı hizasındaki yüksek binanın dış cephe kaplaması hiç yanmaz malzeme veya sistem ile kaplanmalıdır.

Giydirme cephe sistemlerinde;
Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır. Derzleri açık veya havalandırmalı giydirme cephe sistemli binalarda kullanılan cephe ve yalıtım malzemeleri en az zor yanıcı olmalıdır.

Binaların yangından korunması hakkında çıkarılan yönetmeliğe göre bina yüksekliği 28,5 m’den fazla olan binalarda dış cephe ısı yalıtımının, yanmaz malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Mantotherm Taşyünü Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi yanmaz sınıfta olup binaların yangın güvenliğini sağlayan mantolama sistemidir.


KYK Yapı Kimyasalları
Tamam
Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu web sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.