EPD’li Ürünler ile Projelerde Puan Alın, Öne Çıkın!

EPD’li Ürünler ile Projelerde Puan Alın, Öne Çıkın!

Günümüzde sürdürülebilir yapılara olan talebin çoğalması ile yapılarda kullanılan ürünlere daha çok dikkat edilmeye başlanıldı. Bu sebeple, yapılarda kullanılacak ürünlerin çevreye zararlı etkisinin en az olacak şekilde geliştirilmesinin önü açıldı.

Çevresel Ürün Beyanı / Environmental Product Decleration (EPD), bir ürünün yaşam döngüsü süresinde (hammadde eldesi, üretim ve atık oluşumuna kadar olan tüm basamaklar) ürünün çevreye olan tün etkilerinin incelenmesi ardından verilen bir belgedir.

Çevresel Ürün Beyanları, ISO 14025'e göre tanımlanan, bir ürünün veya servisin çevre performansını nicel olarak değerlendiren ve beyan eden belgelerdir. Bu belgeler, çevre performansını; ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre nicel olarak değerlendiren ve beyan eden deklarasyonlardır. Bu kategoriler arasında; hammadde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği, malzeme ve kimyasal madde içeriği, hava, su ve toprağa verilen emisyonlar, atık oluşumu gibi basamaklar yer almaktadır.

EPD Belgeleri, Avrupa'da yapılarda sürdürebilirlik normunda tanımlanan ve EN 15804 uyumlu EPD belgeleri Avrupa Yapı Ürünleri Yönetmeliği tarafından 2013 yılından itibaren talep edilmeye başlandı. Yapı malzemelerine CE işareti koyabilmek için üretimde kaynakların sürdürülebilir kullanımı gerekliliği EPD ile yerine getirilmektedir.

Türkiye'nin de gündeminde olan LEED, BREEAM ve DGNB gibi yeşil bina sertifikalandırma sistemlerinde EPD belgeli yapı ürünleri tercih edilmekte ve ilave puan sağlamaktadır. Bu tür binalarda EPD belgeleri, kullanım alanına göre karbon ayak izi, enerji ve su tüketimi gibi nicel çevresel göstergeleri belgeleyebilmektedir.

Yapı ürünleri üreticileri çevreye olan etkilerini beyan ederek çevreye duyarlılığı bir kurumsal sorumluluk olarak da gösterebilmektedirler. Ayrıca EPD belgelendirmesinin temeli olan LCA çalışmaları sonucunda yapı ürünlerinin üretimindeki süreçleri ve tedarik zincirinden kaynaklanan çevresel etkileri irdeleme fırsatı bularak yeni politikalar geliştirme fırsatı elde edilmektedir ve enerji ve kaynak verimliliği konusunda eko-tasarım yaklaşımlarının temelini oluşturmaktadır.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biridir. Uluslararası derecelendirme sistemleri içerisinde dünyada en yaygın olarak kullanılan LEED, bina ve kent ölçeğinde sürdürülebilir tasarım, inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koymaktadır. Geleneksel yapılara göre daha sağlıklı, çevreci ve ekonomik olarak tasarruflu binaları tanımlayan bir sistemdir.

LEED Projelerinde amaç; yaşam döngüsü bilgisi olan ve çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan tercih edilir yaşam döngüsü etkilerine sahip malzemelerin ve ürünlerin kullanımı teşvik edilmelidir. Proje ekibi ürün seçiminde, bu özellikleri göz önünde bulundurmalıdır.

2016 yılı itibariyle, LEED V3’ten, LEED V4’e geçiş yapılmıştır ve bu tarihten itibaren yapılacak tüm yeni projelerde LEED V4 versiyonu geçerli olacaktır. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen LEED sertifikasına V4 geçişi ile birlikte bazı krediler kapsamında puan katkısı sağlamaktadır.

KYK Yapı Kimyasalları, uluslararası geçerliliği olan ve EN 15804 Avrupa normu uyumlu Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesini seramik yapıştırıcıları ürün grubunda alarak yeşil ve sürdürülebilir yapılarda tercih edilen bir marka haline geldi.

Ayrıca LEED, BREEAM, DNGB ve ÇEDBİK gibi Sürdürülebilir Bina Sertifikalandırma sürecine girmiş projelerde, sürdürülebilirlik gereklilikleri sebebiyle EPD Sertifikalı ürünler tercih edilmekte, KYK Yapı Kimyasalları EPD Belgeli çevreci ürünleri ile bu projelerde ilave puan avantajları sağlamaktadır.

KYK Yapı Kimyasalları Seramik Yapıştırıcı ürünleri EPD belgeli olması sebebiyle, LEED V4 Puan Katkı Tablosu incelendiğinde, yapıştırıcı ürünlerinin LEED sisteminde;
• Malzeme ve Kaynaklar
• İç Mekan Kalitesi
başlıklarında katkı puan sağlamakta olduğu görülmektedir.

MegaZemin Z901EKB Alma Süresi 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı!

KYK Yapı Kimyasalları
Tamam
Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu web sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.