İlgin İnşaat Türkiye Futbol Federasyonu Riva Otel Projesi

İlgin İnşaat Türkiye Futbol Federasyonu Riva Otel Projesi

LEED sertifikasına aday olan İlgin İnşaat Türkiye Futbol Federasyonu Riva Otel Projesi’nin tercihi EPD belgesine sahip ürünleri ile yeşil ve sürdürülebilir yapılara destek veren KYK Yapı Kimyasalları oldu.

Hammadde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği, malzeme ve kimyasal madde içeriği, atık oluşumu hava, su ve toprağa verilen emisyonlar kategorilerinde yapılan tüm değerlendirmeler ardından EPD belgesine sahip olan Seramik Yapıştırıcıları ürün grubu, LEED sertifikası almaya aday olan İlgin İnşaat Türkiye Futbol Federasyonu Riva Otel Projesi’nde tercih edildi. Proje için yapılan ürün seçimlerinde seramik yapıştırıcısı olarak KYK Yapı Kimyasallarının EPD Belgeli MegaFlex Y103 ürünü tercih edildi.

MegaFlex Y103: C2TES2 sınıfı, yüksek yapışma gücü ve yüksek elastikiyet özelliğine sahip, kayma özelliği azaltılmış, çalışma süresi uzatılmış, ısı değişikliğine, suya ve dona dayanıklı, büyük ebatlı kaplama malzemesi yapıştırma harcıdır.

EPD BELGESİ NEDİR?

Enviromental Product Declaration (EPD) Çevresel ürün beyanı olarak bilinmektedir. Çevresel Ürün Beyanları, ISO 14025'e göre tanımlanan, bir ürünün veya servisin çevre performansını nicel olarak değerlendiren ve beyan eden belgelerdir. ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş parametreler bazında belirlenen hammadde eldesi, enerjinin kullanımı ve verimliliği, malzeme ve kimyasal madde içeriği, hava, su ve toprağa verilen emisyonlar, atık oluşumu kategorilerine göre çevre performansını nicel olarak değerlendiren ve beyan eden deklarasyonlardır.

Çevresel ürün beyanı (EPD), Malzemenin ve yaşam döngüsünün tanımlanması, yaşam döngüsü analizi, onay ve tetkikler şeklinde üç ana başlığı kapsamaktadır. Malzemenin ve Yaşam Döngüsünün Tanımlanması; Malzemenin sınıflandırılması, hazırlanmasında kullanılan malzemeler ve ürünler, imalat sürecinin açıklanması, işlenmesi, kullanım aşamasına dair bilgiler, yeniden kullanım seçeneklerinden oluşur. Yaşam Döngüsü Analizi; Sistemin sınır koşulları ve verilerle ilgili dokümanlar, Yaşam Döngüsü Analizi Sonuçlarını (Çevresel Etki Göstergeleri) gösterir ve son olarak da Onay ve Tetkikler yer alır.

EPD BELGESİNİN ÖNEMİ

Avrupa'da yapılarda sürdürebilirlik normunda tanımlanan ve EN 15804 uyumlu EPD belgeleri Avrupa Yapı Ürünleri Yönetmeliği tarafından 2013 yılından itibaren talep edilmeye başlanmıştır. Ürünlere CE işareti koyabilmek için üretimde kaynakların sürdürülebilir kullanımı gerekliliği EPD ile yerine getirilmektedir. LEED, BREEAM ve DGNB gibi yeşil bina sertifikalandırma sistemlerinde EPD belgeli yapı ürünleri tercih edilmekte ve bu ürünler ilave puan sağlamaktadır. Sertifikalandırma sistemlerinde farklı şekillerde puanlandırma sistemi bulunmaktadır. EPD belgesine sahip ürünlerden kazanılan puanlar, belirli puan aralıklarındaki seviyelere göre sınıflandırılmaktadır.

Bina boyutunda EPD belgeleri, kullanım alanına göre karbon ayak izi, enerji ve su tüketimi gibi nicel çevresel göstergeleri belgeleyebilmektedir. EPD belgesine sahip ürünlerin kullanımı çevreye olan duyarlılığın bir göstergesidir.