Sürdürülebilirlik İçin; Değer Yaratan Uygulamalar

Sürdürülebilirlik İçin; Değer Yaratan Uygulamalar

Son yıllarda dünyada yaşanan iklimsel ve çevreyle ilgili ciddi değişimlerin etkileri ile sürdürülebilirlik kavramı ön plana çıkmıştır. Sürdürülebilirlik, insan-ekosistem dengesinin devamlılığı olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik, ekolojik ve toplumsal sürdürülebilirlik olarak 3 temel boyutuyla ele alınmaktadır.

Özellikle işletmelerde uygulama açısından sürdürülebilirlik, üretim süreçlerinin doğru yönetilmesi ile mümkündür. Ancak üretim süreçlerinde, fire ve atık oluşmadan üretim yapılması da kaçınılmazdır. Bu nedenle temel amaç, atık ve fire miktarlarının tüketilen kaynakları yenileme kapasitesinin üzerine çıkmamasıdır.

KYK Yapı Kimyasalları olarak,
• 2009’dan bu yana ISO 14001 kapsamında, tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini değerlendiriyor ve azaltmak amacıyla aksiyonlar alıyor,
• Atık azaltma çalışmaları yapıyor, azaltamadığımız atıkları ise ayrıştırarak bertarafını sağlıyoruz,
• Enerji kaynaklarının israf edilmeden, verimli kullanılması için çalışanlarımızı bilinçlendiriyoruz,
• Sürdürülebilirlik bilinci kurum kültürü haline getirmeye çalışıyoruz,
• Çevresel riskleri azaltıcı yatırımlar ile faaliyetlerimizi destekliyoruz.

Ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında da toplumsal projelerimizi artırmaya devam ediyoruz.

GELECEK İÇİN YEŞİL BİR ADIM; KARBON AYAK İZİ


KYK Yapı Kimyasalları olarak, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi’nin katkılarıyla faaliyetlerimiz kaynaklı oluşan kurumsal karbon ayak izimizi ölçtürdük.

Üyelerine kurumsal karbon ayak izi hesaplayarak raporlama hizmeti veren ve bu konuda destek sunan Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi’ne, Eskişehir Sanayi Odası Üyesi KYK Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak karbon ayak izimizi hesaplayarak teslim ettik.

Eskişehir Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantı sonrası hazırlanan raporlar, Yönetim Sistemleri ve KYK Yapı Kimyasalları İç Kontrol Müdürü Tuğçe Erdem’e ESO Meclis Üyesi ve ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe ve birim temsilcileri tarafından teslim edildi.