Ürün Grubu   Zemin Malzemeleri   MegaZemin

 • MegaZemin

MegaZemin Z502


MegaZemin Z502; epoksi zemin sistemlerinde son kat olarak kullanılan, tekstürlü bir görünüme sahip, kaydırmazlığı arttırılmış, dekoratif, mekanik ve kimyasal etkilere dayanımlı, iki bileşenli, solvent içermeyen son kat zemin kaplama malzemesidir.

Ürün Avantajları

• Tekstürlü yüzeyi sayesinde kaydırmazlık özelliği arttırılmıştır.
• Mekanik etkilere dayanımı yüksektir.
• Kimyasal dayanımı yüksektir.
• Su geçirimsizdir.
• Geniş renk seçeneği ve tekstürlü yüzeyi sayesinde estetiktir.
• Uzun ömürlüdür ve temizliği kolaydır.
• Solvent içermez, çevre dostudur.

 • MegaZemin Z502; çok katlı ve yer altı otoparklar, depolama alanları, bakım hangarları gibi orta – ağır mekanik etkilere maruz kalan mekânlarda; kimyasal üretim tesisleri, laboratuvarlar gibi kimyasallara dayanımın istendiği mekânlarda; yaya yürüme alanlarında kaydırmazlığın gerekli olduğu, kolay bakım ve temizliğin önemli olduğu mekânlarda ve güneş ışığına maruz kalmayan mekânlarda kullanılır. İç mekânlarda, yatay yüzeylerde kullanılır.
 • Performans

  Yapışma Kuvveti ≥ B2.0 EN 13813 / EN 13892 - 8 ≥ 2,0 (1,5) N/mm² (EN 1504 - 2 / EN 1542)
  Aşınma Direnci ≤ AR1 EN 13813 / EN 13892 - 4 < 3000 mg (EN 1504 – 2 / EN ISO 5470 - 1)
  Darbe Direnci ≥ IR4 EN 13813 / EN ISO 6272 Sınıf II (EN 1504 – 2 / EN ISO 6272 - 1)
  Karbondioksit Geçirgenliği sd ≥ 50 m (EN 1504 – 2 / EN 1062 - 6)
  Su Buhar Geçirgenliği Sınıf III (EN 1504 – 2 / EN ISO 7783 - 1)
  Kapiler Su emme ve Su Geçirgenliği w < 0,1 kg/m2.h0,5 (EN 1504 – 2 / EN 1062 - 3)
  Eğilme Dayanımı ≥ 25N/mm² (EN 196 - 1)
  Basınç Dayanımı ≥ 50 N/mm² (EN 196 - 1)
  Shore D Sertliği 76 - 78 (EN 1504 – 2 / DIN 53 505)
  Kimyasal Dayanım Sınıf II (EN 1504 – 2 / EN 13529)

  Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında yapılan deneyler sonucunda ve yüzeye uygun olarak seçilmiş astar (MegaFilm A502 / MegaFilm A504) üzerine uygulanmış MegaZemin Z502 için elde edilmiştir. Tabloda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir.

  Teknik Özellikler

  a. Kimyasal Yapı: Epoksi reçine esaslı
  b. Uçucu olmayan katı madde miktarı: Hacimce ve ağırlıkça % 100
  c. Yoğunluk (A Bileşen): ~ 1.50 kg/l
  d. Yoğunluk (B bileşen): ~ 1.00 kg/l
  e. Yoğunluk (Karışım): ~ 1.45 kg/l
  f. Renk: RAL kartela renkleri ve özel renkler

  Karışım Oranı

  A Bileşeni (21,4 kg) ve B Bileşeni (3,6 kg) tamamen karıştırılmalıdır.

  Tüketim / Sarfiyat

  Ambalaj

  MegaZemin Z502; net 21,4 kg’lık A bileşeni ve 3,6 kg’lık B bileşeni teneke kovalarda set olarak sunulmaktadır.

  Referans Standartları

  a. Onaylar/Standartlar
  • TS EN 13813
  • TS EN 1504-2
  b. Bayındırlık Bak. Poz No.
  • Bayındırlık Bak. Poz. No.: 04.379/H04

  Kalite Belgeleri
  • CE

 • Uygulama Yüzeyleri
  İç Mekan Zemin;
  • Beton (MegaFilm A502 veya MegaFilm A504 astar uygulanmış)

  Yüzey Hazırlığı :
  • Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı; yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli; harç, çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır.
  • Yüzeyde astar uygulamasından önce yüzey aşındırıcı ekipmanlar (shotblast, rototiger vb.) kullanılarak çimento üst katmanında açık gözenekli bir yapı oluşturulmalıdır. Oluşan tozuma endüstriyel süpürge yardımıyla temizlenmelidir.
  • Aşındırılan beton yüzeyin basınç dayanımı minimum 25 N/mm² ve çekme dayanımı minimum 1,5 N/mm² olmalıdır.
  • Uygulamadan önce yüzey rutubeti, bağıl nem ve çiy noktası gerekliliklerinin sağlandığından emin olunmalıdır. Aksi takdirde yüzeyde oluşacak karbonasyon reaksiyonu sonucunda üründen istenilen performans kriterleri elde edilemez.
  • Yüzeyin nem içeriği maksimum %4 olmalıdır.
  • Bağıl nem maksimum % 80 olmalıdır.
  • Uygulama öncesinde ve sonrasında yoğuşma oluşumunu engellemek amacıyla çiy noktası +3°C’nin üstünde olmalıdır.
  • Yeni beton yapılar minimum 28 gün boyunca kurumaya bırakılmalıdır.
  • Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 6 - 8 saat önce MegaTamir Epo ya da MegaTamir EpoGrout yapılmalıdır.
  • Yüzey temizliğinden sonra, yapışma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin dengelenmesi için MegaFilm A502 astar ile ya da binalarda su yalıtım uyönetmeliği gerekliliklerini karşılayacak şekilde su yalıtım uygulamaları yapılmış toprağa oturan zeminlerde ve nem bariyeri oluşturulmuş alanlarda MegaFilm A504 astar ile yüzeyin durumuna bağlı olarak tek ya da çift kat olarak astarlanmalıdır. Yüzeyin gözenekliliği ve yapısına göre dolgu ilavesi ile zemin tesviye işlemi yapılabilir.
  • Astar uygulamasından minimum 20 dakika sonra, astar henüz kürünü almadan, ürün doygunluğa ulaşana kadar uygun dolgu ile kumlama yapılarak, kendinden sonra uygulanacak zemin kaplamasının yapışma kuvveti arttırılmalıdır. Önerilen dolgu miktarı için lütfen Tüketim/Sarfiyat tablosuna bakınız.
  • MegaZemin Z501 uygulamasına geçilmesi için kumlama yapılmış astarın sertliğini kazanmış olması gerekmektedir. Sıcaklık ile kullanıma açış süresi değişebileceği için kullanılan astarın teknik bilgi föyüne bakınız.
  • Astar kumlamasından sonra tutunamayan dolgular süpürülerek ya da endüstriyel süpürge yardımıyla uzaklaştırılmalıdır.

  Uygulama Yöntemleri :
  Tekstürlü Sistem
  • İçerisine 1:2 oranında dolgu karıştırılmış MegaZemin Z501 ile arakat uygulaması yapılır.
  • Karışımı hazırlanmış MegaZemin Z502 yüzeye dökülerek, üçgen dişli mala yardımı ile yayılmalıdır.
  • Mercan rulo ile birbirine dik şekilde üzerinden geçilerek, tekstürlü kaplamanın yüzeyde eksiz bir katman oluşturmasına dikkat edilmelidir.
  • Yüzeyde renk dalgalanmalarını önlemek ve yüzey örtücülüğünün yüksek olmasını sağlamak için MegaZemin Z502 uygulaması öncesinde kendisi ile aynı renkte seçilmiş olan MegaZemin Z501 ile arakat uygulaması yapılmış olması önemlidir.
  • İşlem basamakları için tüketim tablosunu inceleyiniz.
  • Kaydırmaz, köreltilmiş yüzey elde etmek için yukarıdaki uygulamaya alternatif olarak MegaZemin Z502’nin içerisine, 1:2 oranına kadar 0,1 – 0,5 mm silis dolgu eklenebilir.

  Uygulama Önerileri :
  • Termal farklılığın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kullanılacak malzemeler, uygulama yapılacak alana 24 saat önceden getirilmelidir.
  • Epoksi esaslı ürünlerin kap ömrü ve çalışma sürelerinin, ortam nemliliği ve sıcaklığına bağlı olarak, yüksek sıcaklıklarda kısalacağı, düşük sıcaklıklarda uzayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Uygulama alanının yaya trafiğine açılması için ürün uygulamasının tamamlanmasının ardından kuruma sürelerine bağlı kalınmalıdır.
  • Yaya trafiğine açılma süresince ortam sıcaklığı ve nem kontrol altında tutulmalıdır.
  • Karışım kesinlikle el ile yapılmamalıdır.
  • Uygulama yüzeyinde su birikimini önleyecek şekilde düzgünlük sağlanmalıdır.
  • Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
  • Uygulama esnasında ürünün bileşenleri ve önerilen dolgu haricinde karışım içerisine yabancı herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
  • Karışıma yalnız K907 dolgu ilavesi yapılmalı, önerilen oranların dışına çıkılmamalıdır.
  • Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı uygulama işlemi öncesi kontrol edilmelidir.
  • Uygulama öncesinde, esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı; su ile teması ve yoğuşmadan 24 saat korunmalıdır.
  • 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
  • Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
  • Aşırı rüzgârlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
  • Değişik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)

  Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
  Yüzey ve ortam sıcaklığı +10°C ve +30°C aralığında olması gerekmektedir.
  Gerekli görüldüğü durumlarda elektrikli ısıtıcılar ile ortam ısıtılmalıdır. Yakma sistemi ile çalışan ısıtıcıların kullanılması yüzeyde kirlilik yaratabileceği için tavsiye edilmemektedir.

  Ürünümüz hakkında daha detaylı bilgiye ürünümüzün Teknik Bilgi Föyünden (TDS) ulaşabilirsiniz.

Diğer Ürünlerimiz

MegaZemin Z501

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, kendiliğinden tesviyelenebilen, kimyasal ve mekanik etkilere dayanımlı zemin kaplaması

MegaZemin Z902

Beton için şeffaf, tozuma önleyici, yoğunlaştırıcı ve sıvı yüzey sertleştirici malzeme

MegaZemin BYS Z121

Beton zeminler için yüzey sertleştirici harç

MegaZemin Z503 Z503

Epoksi esaslı, parlak, yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygun son kat kaplama malzemesi


KYK Yapı Kimyasalları
Tamam
Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Bu web sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.